I-The Company

Studiegidsnr:2000FTIKOO
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student neemt gelijktijdig I-The Company en II-The Company op.
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Joachim Denil
Jasmine Meysman
Pieter Billen
Stijn Derammelaere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Businessmodellen
  • Project masterjaar
  • Innovatiemanagement
  • Activiteiten gemeenschappelijk over alle studiejaren heen: startevent, focusgroepen, inspirational lectures, business game, …