Publieke opinie

Studiegidsnr:2000PSWPUO
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Thijssen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak publieke opinie gaan we eerst in op de betekenis van het begrip van publieke opinie in vergelijkend historisch perspectief. We leggen uit waarom de huidige visie op publieke opinie een relatief recent gegeven is en hangen dit op aan het werk Habermas, Manin en Rifkin. Het grootste deel van de cursus gaat echter in op bestaande modellen en theorieën over opinie- en vooral attitudevorming. Waarom zijn mensen vaak niet in staat om correct in te schatten wat de meerderheid van de anderen denken? Wat is de rol van de diverse media daarin? Waarom is het zo moeilijk om accuraat te meten en registreren wat mensen denken? Ook hier vertrekken we in eerste instantie van het werk van wetenschappelijke reuzen zoals Noelle-Neumann, Kahneman en Baumgartner en putten dus uit meerdere wetenschappelijke disciplines zoals sociale psychologie, politieke sociologie en uiteraard ook politieke communicatie. Vervolgens gaan we in op een aantal belangrijke verschuivingen in de publieke opinie over de laatste decennia en de maatschappelijke veranderingen die daaraan ten grondslag liggen. Hier pikken we in op het werk van Inglehart en Welzel en nemen het kritisch onder de loep. Hoe kunnen we het succes van populistische partijen verzoenen met de zogenaamde postmaterialisering. Last but not least brengen we wat we geleerd hebben in praktijk door zelf te debatteren over actuele politiek-maatschappelijke thema’s en daarbij  een publiek proberen te overtuigen.