Communicatievaardigheden en conflictoplossing

Studiegidsnr:2000RECCVC
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Stefan Rutten
Eric Lancksweerdt
Theo De Beir
Edwin Jacobs
Stanislas Ossieur
Avi Schneebalg
Willem Meuwissen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de hoorcolleges komen volgende onderwerpen aan bod

1. Arbitrage, bemiddeling, collaboratieve onderhandelingen en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting Aandacht wordt besteed aan boek VI tot en met VII van het Gerechtelijk Wetboek, die het wettelijk kader vormen.

2. De juridische kwalificatie van de overeenkomst die het resultaat is van een bemiddeling of een collaboratieve onderhandeling (vaststellingsovereenkomst, dading, …)

3. Een algemene inleiding op de inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines die nuttig zijn voor communicatievaardigheden en conflictoplossing, meer bepaald inzichten uit de interculturele communicatie, psychologie, antropologie, neurowetenschappen, …

 

Tijdens de vaardigheidstraining wordt gewerkt rond volgende thema's:

1. Wat is een conflict? Dynamiek van een conflict.

2. Communicatie, met onder meer aandacht voor het model van geweldloze communicatie van Rosenberg en interculturele communicatie.

3. Onderhandelen, waarbij het concept van het principieel of integratief onderhandelen centraal staat (Harvard-methode).

4. Bemiddelen: de basisvaardigheden van de bemiddelaar.

5. Asluitende bemiddelingsoefening