Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen: Ethisch en duurzaam ondernemen

Studiegidsnr:2000RECEDO
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Van Liedekerke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze inleiding tot de bedrijfsethiek en MVO vertrekt vanuit het stakeholdersmodel. Hierbij staat de interactie tussen bedrijf en stakeholders en de normatieve vraag naar de verantwoordelijkheid van beiden centraal.
Belangrijke stakeholders zijn:

 

De aandeelhouders

De consument

Leveranciers

De concurrent

Werknemers

Milieu

Maatschappij in brede zin

Telkens wordt daarbij vertrokken van gevalstudies die de interactie tussen bedrijf en stakeholders illusteren en aanleiding zijn tot reflectie over de rol van het bedrijf in de samenleving.