Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef

Studiegidsnr:2000RECMAV
Vakgebied:Veiligheidswetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:27
Studiebelasting:756
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Kelly Reyniers
Silvia Lenaerts
Anne Van Regenmortel
Anne Bergmans
Diana De Graeve
Luc Van Liedekerke
Koen Ponnet
Johan De Waele
Pieter Cools
Wim Hardyns
Koen Desmet
Geert Boogaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De meesterproef is een wetenschappelijke studie (bv. empirisch onderzoek, uitgebreide literatuurstudie…) m.b.t. minstens één van de vijf veiligheidsdomeinen (veiligheid en welzijn op het werk, beveiliging en bescherming, milieu en ecologie, kwaliteit en duurzaam ondernemen, sociale veiligheid en burgerschap) die in de opleiding worden bestudeerd. Het thesisonderwerp moet onderzocht worden vanuit minstens één hoofddiscipline (bv. psychologie) met een substantiële inbreng vanuit een andere discipline (bv.recht). De meesterproef betreft een individueel afstudeerwerk met mondelinge en schriftelijke aspecten. Gedurende de voorbereiding van de thesis worden er (minstens twee) groepsfeedbacksessies georganiseerd. De werkgroepen worden samengesteld uit vier à vijf studenten en begeleid door de promotor en/of copromotor. Tijdens deze bijeenkomsten becommentariëren de studenten elkaars stukken, waardoor ze fungeren als ‘critical friends’ t.a.v. elkaars werk. De promotor en/of copromotor nuanceert de kritieken en vult aan waar nodig.

De meesterproef bestaat uit twee etappes. De eerste etappe omvat naast de keuze van het te bestuderen onderwerp, ook het uitwerken en presenteren van een onderzoeksplan (onderzoeksprobleem, onderzoeksvragen, onderzoeksmethodiek). Op basis van de feedback van de promotor en/of copromotor en de critical friends, wordt het onderzoeksplan eventueel bijgesteld en verder gefinaliseerd. In het tweede deel van de meesterproef wordt het onderzoek uitgevoerd en wordt tussentijds gerapporteerd in de werkgroep. De thesis wordt uitgeschreven, gepresenteerd en verdedigd t.a.v. de promotor, copromotor, assessor en een medestudent die de rol van referent opneemt.

Zie ook het meesterproefreglement op Blackboard.