Meesterproef - Onderzoeksvoorstel

Studiegidsnr:2000RECMOV
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:6
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Melissa Vanmeenen
Bernard Hubeau
Michael Traest
Koen Van Aeken
Esther van Zimmeren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onderzoeksvoorstel maakt deel uit van de meesterproef en komt neer op een voortraject van de thesis.

Ter voorbereiding van de thesis dient elke student een onderzoeksvoorstel te schrijven. In het onderzoeksvoorstel wordt het thesisonderwerp geschetst, worden één of meerdere onderzoeksvragen geformuleerd en wordt de vooropgestelde onderzoeksmethode toegelicht.

Om het onderzoeksvoorstel correct te kunnen opstellen, dienen de studenten verplicht deel te nemen aan drie methodologische colleges.

Het slagen voor het opleidingsonderdeel ‘onderzoeksvoorstel’ is een noodzakelijke voorwaarde om zich te kunnen inschrijven voor het daaropvolgende opleidingsonderdeel ‘thesis’.