Meesterproef Thesis Fiscaal Recht

Studiegidsnr:2000RECTHF
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Thesis: pass voor onderzoeksvoorstel
Contacturen:0
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Joƫlle Rozie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *