Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Medicinal chemistry

Course Code :2000WETMEC
Study domain:Chemistry
Bi-anuall course:Taught in academic years starting in an even year
Academic year:2019-2020
Semester:1st semester
Contact hours:25
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Steven Ballet
Veerle Smout

3. Course contents *