Numerieke optimalisatie

Studiegidsnr:2000WETNOP
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wim Vanroose

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We geven een overzicht van de stand van zaken in numerieke optimalization. 

- Hoe gebruik je een Lagrangian om rekening te houden met constraints. 

- Wat is een KKT systeem. 

- Wat is een Active Set methode

- primal - dual formulation

- Linear and Quadratic programming

- Sequential Quadratic Progamming

- Penalty methods

- Interior Point methods 

Alles wordt geillustreerd met concrete voorbeelden uit wetenschap en industrie.