Numerieke optimalisatie

Studiegidsnr:2000WETNOP
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wim Vanroose

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We geven een overzicht van de stand van zaken in numerieke optimalization. 

- Hoe vertaal je een optimalisatie problem met voorwaarden  naar een Lagrangian. 

- Wat zijn de Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions. 

- primal - dual formulation

- Linear and Quadratic programming

- nonlinear Programming

- Interior Point methoden

- Penalty en augmented methoden

- PDE constraint optimization and adjoints

De verschillende algoritmen worden wiskundig afgeleiden en hun numerieke implementatie wordt besproken. 

Alles wordt geillustreerd met concrete voorbeelden uit wetenschap, data science en industrie.