Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Numerical Optimisation

Studiegidsnr:2000WETNOP
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wim Vanroose

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We geven een overzicht van de stand van zaken in numerieke optimalization. 

  • Hoe vertaal je een optimalisatie problem met voorwaarden  naar een Lagrangian. 
  • Wat zijn de Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions. 
  • primal - dual formulation
  • Linear and Quadratic programming
  • nonlinear Programming
  • Interior Point methoden
  • Penalty en augmented methoden
  • PDE constraint optimization and adjoints

De verschillende algoritmen worden wiskundig afgeleiden en hun numerieke implementatie wordt besproken. 

Alles wordt geillustreerd met concrete voorbeelden uit wetenschap, data science en industrie.