Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Field Arithmetic

Course Code :2000WETTFA
Study domain:Mathematics
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:60
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Karim Johannes Becher

3. Course contents *

  • Forms
  • Tsen-Lang theory
  • p-adic numbers
  • Valuations
  • Places
  • Ordered fields
  • Real closed fields
  • Quaternion algebras
  • Milnor K-theory