Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

X-ray (micro)tomography

Course Code :2000WETXRT
Study domain:Physics
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:25
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Jan Sijbers

3. Course contents *

* history of X-ray imaging

* properties of X-rays

* production of X-rays

* interaction of X-rays with matter

* X-ray detectors

* basic X-ray image reconstruction processes

* artefacts in X-ray imaging

* basics of phase contrast CT