Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gen- en genoomtechnologie

Studiegidsnr:2001FBDBIC
Vakgebied:Biotechnologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Vincent Timmerman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus heeft als doel het verwerven van methoden en beschikbare werkmiddelen van de recombinant DNA technologie. De studenten leren protocols raadplegen en vertrouwd geraken met wetenschappelijke literatuur rond gen- en genoomtechnologie. De cursus wordt jaarlijks aangepast aan de meest recente technologie met betrekking tot kloneringstechnieken (klonerings- en expressievectoren), toepassingen van PCR- en labellingstechnieken; genomische en expressiebanken (array-technologie), opstellen van genetische en fysische kaarten van complexe genomen, strategieën voor positionele en functionele klonering, voorbeelden van “in silico cloning” aan de hand van genoomprojecten, mutatie-detectiemethoden, princiepes voor genetische modificatie (transgenese, gene-targetting, gene-silencing, micro-RNAs, CRISPR, etc. ), analyse van eukaryotische genen in celkulturen en modelorganismen. Een volledige inhoudstafel is beschikbaar op BlackBoard.