Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Medicinale chemie

Studiegidsnr:2001FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:75
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Augustyns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 


In deze cursus worden alle actieve farmaca besproken die verkrijgbaar zijn op de markt, alsook de nieuwste trends. Deze geneesmiddelen worden ingedeeld volgens de receptoren waarop ze inwerken. Deze indeling is scheikundig logisch en geeft ook een beter inzicht in de structuur-activiteitsrelatie en het werkingsmechanisme op moleculair niveau.
Per klasse van geneesmiddelen worden ondermeer de volgende eigenschappen besproken :

 

  • Korte inleiding (herhaling) van het biochemisch systeem waarop ingewerkt wordt. 
  • De scheikundige eigenschappen van de actieve farmaca en hun invloed op het gebruik als geneesmiddel : bv. oplosbaarheid, stabiliteit, driedimensionale structuur, electronische eigenschappen ...
  • De ontwikkeling van het eindproduct uit een lead-verbinding.
  • Structuur-activiteitsrelatie
  • Werkingsmechanisme op het moleculaire niveau (t.h.v. de receptoren)
  • Inleiding tot het therapeutisch gebruik