Strategische bedrijfscommunicatie

Studiegidsnr:2001FBDOOD
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Mariëlle Leijten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Strategische bedrijfscommunicatie bestaat uit een aantal thema's die samen een inleiding vormen op verschillende deeldomeinen van professionele communicatie in een organisationele (bedrijfs)context. Bij elk van de thema's is er aandacht voor zowel praktische vaardigheden en toepassingen, als voor theoretische onderbouw. Bij de uitwerking is gekozen voor een modulaire aanpak: niet de volledigheid staat centraal, wel een meer diepgaande uitwerking van een aantal representatieve communicatiethema’s. Op die manier maak je grondig kennis met onderwerpen die relevant zijn voor managers die op het niveau van het middenmanagement werkzaam zijn in een (middel)grote organisatie.