Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef

Studiegidsnr:2001FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:21
Studiebelasting:588
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Reynaert
Geert Van Eekert
Luc Van Liedekerke
Arthur Cools
Herbert De Vriese
Willem Lemmens
Hendrik Opdebeeck
Walter Van Herck
Guy Vanheeswijck
Erik Myin
Karim Zahidi
Patrick Loobuyck
Bence Nanay
Katrien Schaubroeck
Marlies De Munck
Bert Leuridan
Hugh Desmond

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De masterproef is een werkstuk waarin de student een expertise verwerft op een bepaald terrein. Het is ten zeerste aanbevolen dat hij/zij één van de vijf grondige studies die in de master worden aangeboden, kiest in samenhang met het onderwerp van zijn of haar verhandeling.
De verdere keuze voor een onderzoeksthema en de verdere omgrenzing en uitdieping ervan gebeurt door: 1° een bevraging van de eigen vooronderstellingen in verband met dit thema (zoals eventueel reeds uitgewerkt in de eindscriptie van de bacheloropleiding), 2° een verdere situering van het thema in het specifieke onderzoeksdomein, 3° het ingaan op de literatuur over en de discussies in dat onderzoeksdomein en 4° het uitwerken van een argumentatie ter verdediging van een standpunt.