Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Communicatie-onderzoek: basis en specifiek (masterscriptie)

Studiegidsnr:2001FLWMPC
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:30
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Luuk Van Waes
Mariet Raedts
Sarah Bernolet
Mariƫlle Leijten
Caroline Dothee

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Communicatie-onderzoek (methoden en technieken): Basis

Deze cursus geeft je een overzicht van verschillende vormen van communicatieonderzoek ter voorbereiding van je scriptieonderzoek. Je maakt onder meer kennis met de methodes voor effectonderzoek en met de kwantitatieve en kwalitatieve dataverwerking van gegevens uit (effect)onderzoek. Ook reiken we je via diverse pretestmethodes instrumenten aan om naar de kwaliteit van professionele communicatiemiddelen te peilen.

Onder meer volgende methodes komen aan bod:

  • survey-onderzoek
  • inhouds-analyse
  • plus-minmethode
  • observatie-onderzoek via keystroke logging
  • effectonderzoek 
  • focusgesprekken en diepte-interviews

Communicatie-onderzoek: specialisatie
In het tweede deel van het opleidingsonderdeel start je in kleine groepjes je scriptieproject. Na een aantal groepsbijeenkomsten leg je je thema en je onderzoeksvraag vast.   In het tweede semester ga je dan in een groepje van twee  ( of individueel) aan de slag. De voorkeur gaat sterk uit naar duoscripties. Je bepaalt eerst vanuit welke invalshoek je je onderzoeksthema benadert: experimenteel, beschrijvend, kwalitatief, kwantitatief, etc. De neerslag van die keuze gebeurt in een onderzoeksvoorstel. 

  
Dat onderzoeksvoorstel vormt de verdere leidraad voor je scriptie-onderzoek: van dataverzameling over analyse naar het uiteindelijke schriftelijke verslag. 
  
We sluiten het hele traject af met een scriptiecongres. Tijdens dit congres presenteer je voor een beperkt publiek je onderzoek en ga je in op een aantal vragen van de tweede lezer en je promotor. 

Voor dit opleidingsonderdeel zijn verschillende aanvullende studiewijzers en vademecums beschikbaar via BlackBoard met daarin een gedetaileerde beschrijving van het opleidingsodnerdeel.