Visuele kritiek

Studiegidsnr:2001FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Timmy De Laet
Edith Cassiers
Lieze Roels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

 

Dit onderdeel biedt een close reading van sleutelteksten omtrent de verhouding tussen woord en beeld zoals die centraal staat in de master Theater- en Filmwetenschap. We nemen de cultuurtheoretische canon onder de loep en leggen zo een basis voor de ontwikkeling van een alternatieve kijkgeschiedenis in Kritiek van de moderniteit in theater en film. De colleges gaan uit van een directe confrontatie met oorspronkelijke theoretische opvattingen die het denken over kunst in de twintigste eeuw hebben bepaald. Aandacht gaat daarbij ook naar het specifieke (literaire) idioom van de betrokken auteurs. De onderwijsvorm is eerder die van het werkseminarie dan die van het hoorcollege: de docent introduceert het werk van de maître à penser en historiseert het door onder meer de ontstaanscontext te duiden, waarna een open discussie over de argumenten plaatsvindt. Op die manier kan de student de klassiekers in een juiste verhouding tot de eigen tijd plaatsen en hen recht doen.