Literatuur en politiek

Studiegidsnr:2001FLWTLD
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Thomas Ernst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit mastervak onderzoeken wij de verhouding van literatuur en politiek op twee manieren: ten eerste onderzoeken wij hoe auteurs door hun teksten of hun openbaar engagement politieke of maatschappelijke effecten kunnen produceren. Ten tweede vragen wij ons af op welke manier literaire teksten zelf – door hun inhoud of hun vorm – als ‘politiek’ beschouwd kunnen worden. In het begin reflecteren wij over het verschil tussen een ‘littérature engagée’ en ‘subversieve literaturen’. Uit theoretische en filosofische teksten van o.m. Theodor W. Adorno, Judith Butler, Michel Foucault leiden wij begrippen en ideeën af die ons zullen helpen om ‘politieke literatuur’ te beschrijven.

Het literatuur- en cultuurwetenschappelijke model zal ons helpen om vervolgens verschillende stromingen van ‘politieke literaturen’ te analysen: literaturen van inter-/transculturaliteit (Zaimoglu/‘Kanak Sprak’), satirische literatuur (Titanic), popliteratuur (Meinecke), geavanceerde literatuur (Jelinek) en ‘Netzliteratur’ (@Neinquarterly). Daarnaast gaan wij intens in gesprek met de vertaalster Els Snick (Gent) over auteurs in exil en met de schrijfster Kathrin Röggla (Berlijn), een van de meest belangrijke politieke auteurs van de hedendaagse Duitstalige literatuur, over haar boek Nachtsendung (2016).