Middeleeuwse po√ęzie en hiphop: oude verzen benaderd vanuit een hedendaags perspectief

Studiegidsnr:2001FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2016-2017
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Willaert
Wouter Haverals

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Met het succes van rap, hiphop, poetry slams en vergelijkbare fenomenen is het inzicht gegroeid dat onze kennis van de Middelnederlandse poëzie veel te winnen heeft bij een benadering die niet de stille lectuur, maar juist oraliteit, performance en zelfs improvisatie als vertrekpunt neemt. In dit college zullen we eerst kennis maken met zowel literair-historisch als etnologisch onderzoek van specialisten van orale ’literatuur’ als Milman Parry, Albert B. Lord, Ruth Finnegan, Eric A. Havelock, Walter Ong, Paul Zumthor e.a. en hun inzichten confronteren met publicaties over rap en hip hop van Erik Pihel en Peter Gainsford en een selectie van artikelen opgenomen in de recent verschenen Cambridge Companion to Hip Hop (2015). Met de daaruit gewonnen inzichten zullen we een waaier van Middelnederlandse teksten aan vernieuwd onderzoek onderwerpen. Onze aandacht zal daarbij met name uitgaan naar de lyriek van Hendrik van Veldeke, Jan I van Brabant en Hadewijch, naar de Karelepiek en naar de laatmiddeleeuwse ballade. Het seminarie wordt afgesloten met een colloquium voor genodigden en belangstellenden over het onderwerp.