Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Middelnederlandse ridderroman

Studiegidsnr:2001FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Remco Sleiderink

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit college gaan we ons verdiepen in dertiende- en veertiende-eeuwse ridderromans, met  bijzondere aandacht voor de reconstructie van ridderromans die enkel fragmentarisch bewaard zijn gebleven. Klassikaal wordt aandacht besteed aan lopend onderzoek van de docent naar fragmenten van ridderromans. Het gaat daarbij onder meer om een fragment van de Roman der Lorreinen (ontdekt in 2017 via Twitter) en een door de Ferguut-kopiist geschreven fragment van een onbekende Alexanderroman (in 2019 geschonken aan de Bijzondere Collecties van de UAntwerpen). Daarnaast werken de studenten (alleen of per tweetal) aan een eigen project rond een minder bekende ridderroman. Het is de bedoeling om te komen tot een groepsblog met citaten, vertalingen, literairhistorische besprekingen en suggesties voor verder onderzoek.