Middelnederlandse ridderroman

Studiegidsnr:2001FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Remco Sleiderink

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit college gaan we ons verdiepen in dertiende- en veertiende-eeuwse ridderromans, met  bijzondere aandacht voor de reconstructie van ridderromans die enkel fragmentarisch bewaard zijn gebleven. Klassikaal wordt aandacht besteed aan lopend onderzoek van de docent naar (fragmenten van) ridderromans. Het gaat daarbij onder meer om een door de Ferguut-kopiist geschreven fragment van een onbekende Alexanderroman (in 2019 geschonken aan de Bijzondere Collecties van de UAntwerpen). Daarnaast werken de studenten (alleen of per tweetal) aan een eigen project rond een minder bekende ridderroman. Het is de bedoeling om te komen tot een groepsblog met citaten, vertalingen, literairhistorische besprekingen en suggesties voor verder onderzoek.

Opmerking 2020-2021: Indien dat nodig is door de coronamaatregelen worden individuele projecten vervangen door een gemeenschappelijke project, bijvoorbeeld rond een nieuwe vertaling van de Roman van Limborch.