Grammatica en pragmatiek van het conversationeel Spaans

Studiegidsnr:2001FLWTLS
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pedro Gras

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. La variación lingüística. El español coloquial

2. El análisis de la conversación. Mecanismos propios de la conversación en español

e. Los marcadores del discurso en español