Gespecialiseerde tolkvormen

Studiegidsnr:2001FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:104
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Nelly Grebeneva
Anne-Marie de Leur
Anthony Van Hoey

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Sociaal tolken:
De studenten worden vertrouwd gemaakt met de specifieke  aspecten van het werk van de tolk in de sociale sector.
Aspecten en oefeningen die aan bod komen zijn:
a. overeenkomsten en verschillen tussen sociaal tolken en conferentietolken, bedrijfstolken
etc.;
b. de tolk in het triadegesprek;
c. gedragscode (beroepsethiek) en stressmanagement;
d. interculturele communicatie en sociaal tolken;
e. kennismaking met de Vlaamse sociaal tolkendiensten en de belangrijkste werkvelden;
f. praktische oefeningen en rollenspelen;
g. toetsing aan wetenschappelijke publicaties in het vakgebied en uit de hulpwetenschappen
(o.m. interculturele communicatie, sociale antropologie, etnologie);
h. seminaries met sociaal tolken;
i. bezoek aan een tolkendienst.
(In afspraak met de studenten zullen de lessen hiervoor vaak gebundeld worden tot periodes
van 4u, of zelfs een hele studiedag).

Bedrijfstolken:

 

Aan de hand van casussen en geschetste situaties leert de student wat van hem verwacht wordt door zijn opdrachtgever, hoe hij moet reageren, wat hij moet doen in bepaalde situaties. Vergelijking van de verschillende soorten opdrachten en hun problemen. Aansprakelijkheid en andere juridische aspecten. In het tweede deel van de cursus wordt een meer praktische benadering gehanteerd en worden de technieken van gesprekstolken ('liaison') en fluistertolken ('chuchotage') aangeleerd, aan de hand van rollenspelen, uitgewerkte casi en beeld/audiomateriaal.

 

Live Ondertiteling dmv spraakherkenning (respeaken):

Stapsgewijs wordt de techniek van het live ondertitelen met spraakherkenning (‘respeaken’) aangeleerd: leesoefeningen om vertrouwd te raken met Dragon, shadowing, segmentatieoefeningen en tot slot ‘respeaken’ van Nederlandstalig audiovisueel materiaal. Een bezoek aan de teletekstafdeling van VRT of VTM is onderdeel van het lesprogramma. De inhoud van dit opleidingsonderdeel zal mede bepaald worden door inzichten die voortkomen uit het onderzoeksproject “Live-ondertiteling met spraaktechnologie: procesanalyse en procedure voor kwaliteitsverbetering” van het Departement V&T, de UA en de VRT.