Vertaalwetenschap

Studiegidsnr:2001FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Isabelle Robert
Katrien Lievois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Literaire en Audiovisuele Vertaling: Ieder jaar worden er andere accenten gelegd, maar voorbeelden van deelgebieden en tekstgenres die aan bod komen zijn, voor het domein van de audiovisuele vertaling: inter-en intralinguale ondertiteling, boventiteling, audiobeschrijving, nasynchronisatie en voice-over. Wat de literaire vertaling betreft, is de aanpak thematisch. Aan de hand van verschillende tekstsoorten (proza, poëzie en toneel, ook hier zal de focus jaarlijks variëren) worden specifieke problemen van de literaire vertaling en de studie daarvan binnen de vertaalwetenschap bestudeerd. Voorbeelden van thema’s zijn:  de rol van interpretatie, creativiteit, intertekstualiteit en ideologie, hervertalingen en de rol van de uitgever. De cursus biedt ook  theoretische en wetenschappelijke  ondersteuning voor de opleidingsonderdelen gespecialiseerd vertalen (ondertiteling) en het opleidingsonderdeel Mediatoegankelijkheid.

Vaktechnische vertaling: Vanuit vertaalwetenschappelijk standpunt worden aspecten behandeld die kenmerkend zijn voor het opstellen en vertalen van vaktechnische teksten. Volgende thema's komen o.a. aan bod: medische teksten, juridische teksten, revisie, vertaalnormen, terminologiebeheer, vertaalevaluatie, vertalen en redactie, CAT, corpusonderzoek, methoden voor vertaalbeschrijving.