Inleiding strategisch design

Studiegidsnr:2001FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Alexis Jacoby
Francis Dams
Kristel Van Ael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit een deel systemic design, een deel strategisch management en een deel innovatiemethodologie.

De studenten verwerven inzicht in strategisch design vanuit drie verschillende perspectieven:

1. systemic design

Dit cursusdeel geeft een inleiding over de manier waarop een design-gedreven aanpak kan ingrijpen op complexe systemen. 

2. strategisch management

Dit cursusdeel belicht het strategisch denken bij het managen van een organisatie. De student leert onderscheid maken tussen Missie, Visie, Strategie en Taktiek. Technieken worden aangebracht om een onderbouwde business definitie te bepalen en te omschrijven. Tenslotte wordt het verband gelegd met het bepalen van de expertisenoden voor de organisatie. Naast het hoorcollege wordt gevraagd om dit toe te passen op een gegeven casus.

3. Methodiek voor front-end innovatie

Strategisch denken vanuit een ontwerpperspectief. Studenten krijgen inzicht in de rationale achter design-gedreven innovatie en de verschillende innovatiegraden die men kan bereiken: incrementele versus radicale innovatie, exploratie versus exploitatie.

Er worden algemene methoden aangereikt om op een strategisch niveau innovatie te bereiken.