II-The Company voor uitgaande uitwisselingsstudenten

Studiegidsnr:2001FTICOM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joachim Denil
Jasmine Meysman
Pieter Billen
Stijn Derammelaere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student leest een boek (gekozen uit een reeks die door de docent, neem contact op met de contactpersoon vermeld in punt 8 van deze studiefiche) ter beschikking gesteld worden) waarin volgende elementen, in mindere of meerdere mate, voorkomen:

  • Innovatiemanagement
  • Intellectuele eigendom
  • Sociale implicaties van innovatie
  • Arbeidsorganisaties: sectoraal, nationaal, internationaal
  • Onderhandelingstechnieken
  • Internationaal ondernemen

De student maakt een samenvatting in het Engels (ongeveer 30 blz.) van het boek waarin hij/zij:

  • de stellingen van de auteur duidelijk maakt. Dit moet de student illustreren met voorbeelden die NIET voorkomen in het boek
  • een eigen mening formuleert over deze stellingen, en deze mening onderbouwt

De student legt contact met één of meerdere bedrijven in het land waar de student het uitwisselingsprogramma volgt. Dit bedrijf moet zelf actief zijn binnen het onderwerp dat in het boek wordt behandeld. De student confronteert het bedrijf met de stellingen van het boek en gaat na hoe verschillen in internationale context (België vs. het uitwisselingsland) het standpunt m.b.t. de thema's van het boek beïnvloeden. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de paper.