I-Gevorderde scheidingstechnologie: theorie en simulatie

Studiegidsnr:2001FTISTE
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kristof Verhulst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gevorderde Scheidingstechnieken: Theorie

Industriële installaties zijn opgebouwd uit een logische opeenvolging van eenheidsbewerkingen, waaronder scheidingsbewerkingen. Voor de meest gebruikte scheidingstechnieken, zoals onder meer absorptie, destillatie en extractie, zullen complexe kolommen en complexere te scheiden mengsels in detail bestudeerd worden. De studie van iedere bewerking omvat een gedetailleerde bespreking van de basistheorie, de berekeningsprocedure en de dimensionering van deze complexere apparatuur. De cursus wordt aangevuld met oefeningen waarin de ontwerp- en berekeningsmethoden ingeoefend kunnen worden.

Gevorderde Scheidingstechnieken: Simulaties

De hierboven vermelde berekeningen zijn vaak uiterst complex en uitgebreid, wat automatisch leidt tot het gebruik van simulatietechnieken. Simulatietechnieken, toegepast op problemen bestudeert in het onderdeel "Gevorderde Scheidingstechnology: Theorie" zijn daarom mee opgenomen in het opleidingsonderdeel. De simulaties worden uitgevoerd aan de hand van een wereldwijd gekend en industrieel toegepast simulatiepakket, nl. Aspen Plus.