Voorbereidingsweek

Studiegidsnr:2001GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Guy Hubens
Benedicte De Winter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De voorbereidingsweek heeft als doel de student maximaal voor te bereiden op het komende stagejaar.  In hoorcolleges maar ook door het voorstellen van concrete situaties in kleinere groepen wordt er ingegaan op de rechten en plichten van de stagiair.  Aan de hand van verschillende patiëntentrajecten worden verschillende situaties waarbij de stagiair een rol zal spelen bekeken.  Tevens krijgt de toekomstaige stagiair een inzicht in verschillende hospitaalstructuren, het kostenplaatje van een hospitalisatie en aanvragen van technische onderzoeken.