Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

De clinical leader als regisseur van directe zorg

Studiegidsnr:2001GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Van Bogaert
Olaf Timmermans
Erik Franck
Stijn Slootmans
Sandrine Meynendonckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel   is gebaseerd op het aanbieden van managementvaardigheden vanuit 4 managementmodellen gestoeld op het theoretisch model van het concurrerend waardenkader van Robert Quinn. Binnen dit waardenkader staat de verticale as en de horizontale as met 4 paradoxale kwadranten als resultaat waarin de volgende managementmodellen gepositioneerd worden: (1) betrokkenheid en samenhang, (2) stabiliteit en continuïteit, (3) productiviteit en rentabiliteit en (4) veranderingen en aanpassingsvermogen. Deze paradoxale opdrachten worden besproken in de context van de eisen die gesteld (zullen) worden aan met een aantal vaardigheden per model . Tenslotte wordt de integratie en de mate van de te bereiken gedragscomplexiteit van de vaardigheden binnen de 4 managementmodellen belicht als een continu streven naar meesterschap.  De nadruk van deze module ligt bij theoretische kennis en kennis van vaardigheden.

Samenwerkend leren

In dit opleidingsonderdeel komen volgende aspecten van samenwerkend leren aan bod:

Peer-learning: In een studiegroep informatie verzamelen, interpreteren en toepassen

Met 4-5 studenten wordt casuïstiek besproken en de bevindingen worden plenair voorgesteld en bediscussieerd.