Meesterproef Stage Fiscaal recht

Studiegidsnr:2001RECSTF
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Joƫlle Rozie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *