Enterprise engineering

Studiegidsnr:2001TEWMHB
Vakgebied:Technologische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Verelst
Herwig Mannaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit OO wordt de Normalized Systems theorie, die initieel werd ontwikkeld op het domein van software architecturen, toegepast op modulaire structuren op verschillende niveaus in organisaties.  In het eerste deel worden de basisconcepten uit de Normalized Systems theorie, zoals combinatorische effecten, systeemtheoretische stabiliteit en entropie, gedefinieerd op een veralgemeende wijze (los van software architecturen).  Vervolgens wordt bestudeerd hoe deze kunnen worden toegepast op modulaire structuren in verschillende lagen in organisaties, gaande van modulaire structuren in wat traditioneel ‘enterprise architecturen’ wordt genoemd, organisatiestructuren zoals hiërarchische departementen en matrixstructuren, alsook bedrijfsprocessen en andere.  Hierbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van voorbeelden en case studies.   Het doel hierbij is aan te geven hoe de Normalized Systems theorie als prescriptieve ontwerptheorie een bijdrage kan leveren aan ontwerpaspecten van organisaties.

In het tweede deel wordt in groepjes een gevalstudie opgelost, die erop gericht is om verdieping van de materie uit het eerste deel te bereiken.