Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Enterprise engineering

Studiegidsnr:2001TEWMHB
Vakgebied:Technologische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Verelst
Herwig Mannaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit OO bestuderen we hoe engineering concepten zoals modulariteit kunnen toegepast worden op vraagstukken zoals evolueerbaarheid van (modulaire) structuren van organisaties en landschappen van informatiesystemen (of enterprise architecturen), en het verband met (disruptieve) innovatie.  Hierbij wordt o.m. gebruik gemaakt van Normalized Systems theorie.