Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Accelerator physics

Course Code :2001WETACP
Study domain:Physics
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Pierre Van Mechelen

3. Course contents *

An overview is given of hardware equipment and calculation methods used in the design and operation of particle accelerators.  The following chapters are covered:

Development and types of accelerators; synchrotron radiation; linear beam optics; injection and extraction; high frequency systems and particle acceleration; radiation effects; luminosity; wigglers and undulators; the free electron laser; beam monitoring