Atoom- en molecuulfysica

Studiegidsnr:2001WETAMF
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de elektronische structuur van atomen en moleculen behandeld. Hierbij wordt vooral gesteund op het begrip rotatie-invariantie en de successievelijke reductie in symmetrie door de verschillende termen in de hamiltoniaan. Worden behandeld: waterstofatoom, centraal-veldatoom, rotatie-invariantie en draaiimpuls, Clebsch-Gordon-coëfficiënten, Wigner-Eckart-theorema, commutators en hun fysische betekenis, ontaarding en symmetrie; atomen met meerdere elektronen: centraal-veldbenadering, orbitalen, spin, Pauli-principe, Slater-determinanten, correlatie en uitwisseling, LS- en jj-koppeling, spinbaaninteractie, Zeeman-effect, Stark-effect, hyperfijninteracties; interactie van atomen met een elektromagnetisch veld; molecuulstructuur: Born-Oppenheimer-benadering, moleculaire orbitalen.