Invariantentheorie

Studiegidsnr:2001WETARM
Vakgebied:Wiskunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lieven Le Bruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We geven een inleiding tot meetkundige invarianten theorie. We behandelen de orbit-structuur van verscheidene GL(n)-varieteiten, conjugatie klassen van matrixen, dynamische systemen en Hilbert schemas. We bewijzen de reductiviteit van GL(n) en classificeren de representaties.