Associatieve algebra

Studiegidsnr:2001WETASA
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)E. Jespers
Lieven Le Bruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We geven de grote stappen in de classificatie van endige simpele groepen. We beginnen met de klassificati van eindige quaternionen-groepen, die via McKay correspondentie ons tot Dynkin diagrammen brengt die ook een rol spelen in de klassificatie van simpele Lie groepen en Lie algebras. Eindige versies vam Lie groepen, de zogenaamde Chevalley groepen geven ons oneindige families van eindige simpele groepen. Blijven de 26 sporadische simpele groepen waarvan we de Conway groepen behandelen als isomorfie groep van het Leech lattice, dat we doormiddel van octonionen beschrijven.