Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bioakoestiek

Studiegidsnr:2001WETBAK
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marcel Eens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus staat de studie van akoestische signalen bij verschillende taxa centraal.  Aan de hand van hoorcolleges en seminaries zal aandacht besteed worden aan de grote verscheidenheid, de functie en evolutie van geluiden. Ook wordt besproken hoe geluidsonderzoek een rol kan spelen bij conservatie doeleinden.  Tijdens individuele en/of groepspractica zullen de studenten zelf geluiden kunnen opnemen, analyseren en interpreteren.