Behavioral ecology

Studiegidsnr:2001WETBEC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marcel Eens
Erik Matthysen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus staat de analyse van gedragsvariatie in een evolutionair kader centraal. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de gedragsecologische denkwijze/aanpak bij de studie van het gedrag van dieren aan de hand van hoorcolleges en begeleide zelfstudie. De volgende aspecten komen onder andere aan bod:

-      Inleiding tot de gedragsecologie met overzicht van de belangrijkste onderzoeksmethodes   en    fundamentele concepten

-     Seksuele selectie, spermacompetitie, paarstrategieen en ouderzorg

-     Seks allocatie

-     Communicatie en signaalevolutie

-     Fylogenetische methoden in de gedragsecologie

-     Optimale foerageerstrategieen, habitatkeuze

-     Inleiding tot speltheorie met toepassing op conflictmodellen

-     Sociale interacties tussen individuen: leven in groepen, kolonievorming, samenwerking en altruisme