Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Behavioral ecology

Studiegidsnr:2001WETBEC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marcel Eens
Erik Matthysen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus staat de analyse van gedragsvariatie in een evolutionair kader centraal. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de gedragsecologische denkwijze/aanpak bij de studie van het gedrag van dieren aan de hand van hoorcolleges en begeleide zelfstudie. De volgende aspecten komen onder andere aan bod:

-      Inleiding tot de gedragsecologie met overzicht van de belangrijkste onderzoeksmethodes   en    fundamentele concepten

-     Seksuele selectie, spermacompetitie, paarstrategieen en ouderzorg

-     Seks allocatie

-     Communicatie en signaalevolutie

-     Fylogenetische methoden in de gedragsecologie

-     Optimale foerageerstrategieen, habitatkeuze

-     Inleiding tot speltheorie met toepassing op conflictmodellen

-     Sociale interacties tussen individuen: leven in groepen, kolonievorming, samenwerking en altruisme