Biomechanica

Studiegidsnr:2001WETBIM
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Aerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt nagegaan hoe fysische (mechanische) wetmatigheden de morfologie en de biologische prestatie van het menselijke en dierlijke bouwplan beïnvloeden. Daarvoor worden mechanische principes toegepast op het musculo-skeletale systeem. Complexe morfologie wordt hierbij gereduceerd tot eenvoudige mathematische modellen.

Kinematische analyse : historiek, film- en videotechniek, transducertechnologie, afgeleide variabelen, smoothing...

Basis mechanica in een biologische context : krachten, momenten, momenten van inertie, impuls, momentum, energie fluctuaties, arbeid, vermogen.

Statisch en dynamisch evenwicht : voorwaarden en toepassingen, inverse dynamica..
Materiaaleigenschappen in een biologische context : lineaire en niet-lineaire elasticiteit, tensie - compressie, schuifspanning, buiging, viscoelasticiteit, belang van elastische materialen in de biologie.

Materiaaleigenschappen: been, kraakbeen ...

Mechanica van spier-pees-complexen : lengte-tensie relatie, kracht-lengte relatie, arbeid, vermogen, tensie-aanpassing, morfologische relaties, dynamisch gedrag van het spier-pees-complex...