Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Biostatistics

Course Code :2001WETBIO
Study domain:Biology
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:75
Credits:7
Study load (hours):196
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Stefan Van Dongen

3. Course contents *

The biostatistics course focusses on the application of different techniques which biologists often need for their research. The following topics are covered: one-way and two-way analysis of variance, mixed models, regression, multiple regression, analysis of covariance, generalized mixed models (Binomial and Poisson), experimental design (including simulation techniques), multivariate statistics (principal component analysis, multivariate analysis of variance, cluster methods, discriminant analysis, canonical correlation and correspondence analysis).