Biotechnologie

Studiegidsnr:2001WETBIT
Vakgebied:Chemie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Geert Baggerman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Om te beginnen, bij wijze van opwarming, wordt een algemeen overzicht van de biotechnologie gegeven. Hierbij besteden we aandacht aan de geschiedenis, de belangrijskte wetenschappelijke mijlpalen en de maatschappelijke raakvlakken van de biotechnologie.
Hierna gaan we in detail in op technieken en toepassingen uit de microbiële wereld (kweek en transformatie van bacteriën, kweek van virussen, vaccins, toepassingen in de medische en milieutechnologische wereld), uit de plantenbiotech (verschillende vormen van plantenkweek in vitro, transformatie van planten) en de biotech rond dierlijke cellen (hybridomatechnologie, stamcellen, transformatie van dierlijke cellen). Noodzakelijke biologische kennis voor het begrijpen van deze lessen wordt gaandeweg opgefrist of aangehaald (bv. basis immunologie). Alles wordt zoveel mogelijk ondersteund door het bespreken van actuele voorbeelden (bv. transgene biobrandstoffen, DNA vaccins, sanering van het milieu met transgene micro-organismen, ...)

 

In parallel krijgen de studenten een lessenreeks over de nieuwste technieken in de eiwitscheiding, -detectie en -identificatie, zodat ze mee zijn met de proteomicstechnologie die de dag van vandaag aan belang wint.

 

We sluiten af met een debat rond ethische gevolgen van biotechnologische ontwikkelingen.