Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Computer-controlled experiments and data acquisition

Studiegidsnr:2001WETCDA
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nick Van Remortel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van een 5-tal hoorcolleges worden de basisprincipes van digitale communicatie bijgebracht.

In het bijzonder bekijken we het OSI model en passen het toe op een selectie van courante seriële communicatie architecturen zoals RS232, PCI express, ethernet en I2C.

De resterende contacturen worden gespendeerd aan begeleide practica die, naargelang de interesse van de student, en in samenspraak met de docent  zich kunnen richten op:

- het programmeren van een microcontroller in het kader van een meet- en regeltoepassing

- het programmeren en synthetiseren van firmware of een FPGA

- het opzetten van een data logging systeem dat in verbinding staat met een meettoestel