Digitale signaal- en beeldverwerking

Studiegidsnr:2001WETDSB
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:55
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Sijbers
Ben Jeurissen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel I: signaalverwerking

 1. Signalen en Systemen

 2. Tijdsdomein beschrijving en convolutie

 3. Spectrale analyse

 4. Signaal bemonstering

 5. Digitale filters

 6. Wavelet transformatie

Deel II: beeldverwerking

 

 1. Algemene aspecten van beeldverwerking
 2. Beeldregistratie
 3. Morfologische operatoren en beeldsegmentatie
 4. Ruisonderdrukking
 5. Kwantitatieve beeldvorming

De student vertrouwd maken met algemene concepten van signaal- en beeldverwerkingstechnologie. Het aanbrengen van het basismodel en de basiswiskunde die de grondslag vormt van digitale beeld- en signaalverwerking. De student deze technieken leren zelf uitvoeren met beschikbare software en hardware.