Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Digitale signaal- en beeldverwerking

Studiegidsnr:2001WETDSB
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:55
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Sijbers
Ben Jeurissen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel I: signaalverwerking

 1. Signalen en Systemen
 2. Tijdsdomein beschrijving en convolutie
 3. Spectrale analyse
 4. Signaal bemonstering
 5. Digitale filters
 6. Wavelet transformatie

Deel II: beeldverwerking

 1. Algemene aspecten van beeldverwerking
 2. Beeldregistratie
 3. Morfologische operatoren en beeldsegmentatie
 4. Ruisonderdrukking
 5. Kwantitatieve beeldvorming

De student vertrouwd maken met algemene concepten van signaal- en beeldverwerkingstechnologie. Het aanbrengen van het basismodel en de basiswiskunde die de grondslag vormt van digitale beeld- en signaalverwerking. De student deze technieken leren zelf uitvoeren met beschikbare software en hardware.