Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Ecological modelling

Course Code :2001WETECM
Study domain:Biology
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:68
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Gaby Deckmyn

3. Course contents *

During this course students follow the handbook: introduction to ecological modelling by Jörgensson. This handbook uses simple exercises to teach students the basis of ecological modelling using different model types.

 

In a second part of this course student design and implement a simple model (a few equations) or modify an exisiting model in R, Python or Fortran.