Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Island biology

Studiegidsnr:2001WETEIL
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:68
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Raoul Van Damme
Erik Matthysen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Eilanden hebben een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van theorieën in de ecologie en de evolutieleer. Omdat ze een relatief eenvoudige flora en fauna hebben, en omdat er binnen een archipel vaak vergelijkbare, onafhankelijke exemplaren voor handen zijn, heeft men eilanden wel eens "ecologische en evolutionaire laboratoria" genoemd. Nu de natuurlijke biotopen wereldwijd versnipperen tot kleine, geïsoleerde "habitaateilanden", lijken de inzichten verworven over de ecologie en de evolutie van biota op echte, oceanische eilanden, ook van behoud in een natuurbehoudscontext. De cursus leidt de student in in de ecologische en evolutionaire trends en processen die zich afspelen op eilanden.