Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Ecologische morfologie en scaling

Studiegidsnr:2001WETEMO
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Aerts
Raoul Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ecomorfologie beschrijft en onderzoekt de relatie tussen de vorm van organismen en hun ecologie. De laatste jaren kende deze tak van de evolutiebiologie dankzij een aantal conceptuele en methodologische ontwikkelingen een sterke heropbloei. Grootte is een belangrijk aspect van de diversiteit bij zowel dieren als planten en is een belangrijke factor in de relatie tussen vorm/functie en ecologie. Binnen de vertebraten alleen al bestaat er een massa-range van enkele grammen tot enkele tonnen (ongeveer 7 grootteordes verschil). Hoe de afmetingen van dieren (en planten) hun levensprocessen en activiteit beïnvloedt, intrigeert wetenschappers sinds lange tijd en zorgt nog steeds voor levendige discussies en twistpunten. Via deze cursus willen we beter inzicht krijgen in de principes achter de al dan niet ‘universele’ schalingswetten en willen we inpikken op de recente debatten aan de hand van verschillende voorbeelden uit de biomechanica en -dynamica, cardiovasculaire fysiologie, energiemetabolisme, locomotie,..., etc.