Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Experimental Lab

Course Code :2001WETEXL
Study domain:Physics
Academic year:2020-2021
Semester:1st/2nd semester
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Nick Van Remortel

3. Course contents *

The course consists of hands-on experiments in the particle physics lab,  followed by a research-visit to CERN.
The experiments are performed alone or in groups of 2 persons, either at the University of Antwerpen or at the Free University of Brussels.
The main task is to (partly) build and use a muon detector telescope and measure the muon life-time.